2018

2018.11.03 - Moravský kras, návštěva základny na Holštejně

Moravský kras, návštěva základny na Holštejně listopad 2018.

Na pozvání kolegy z ZO 6-15 Holštejnská jsme na konci roku 2018 navštívili opět po letech známá místa...

2018.10.20 - zámek Velké Meziříčí

Velké Meziříčí, zámek -  v uplynulém roce proběhla návštěva podzemních prostor zámku Velké Meziříčí...

dnes již neexistující prostory

2018.08.25 - Hostěradice

V tomto roce se uskutečnila s odstupem času další návštěva podzemí Hostěradic...

2018.08.18 - Žižkovo pole

V r. 2018 provedla naše ZO po deseti letech revizi poddolovaného území v okolí obce Žižkovo Pole, okr. Havlíčkův Brod. Na poměrně velikém území občas dojde k čerstvým propadům. Obchůzka terénu proběhla s tímto výsledkem...

Bílek u Chotěboře

2018.07.10 - Bílek u Chotěboře

Bílek u Chotěboře -   Nedaleko Chotěboře se nachází obec Bílek, která je známa jako výchozí místo vstupu do údolí řeky Doubravky. Mnohem méně známo je, že se rovněž v těsné blízkosti obce, ovšem opačným směrem nachází  opuštěné prvorepublikové protiletecké kryty a současně s tím skrovné pozůstatky dolování...

2018.07.10 - Kraskov

Východně od obce Kraskov se v lese poblíž Zlatého potoka nachází pozůstatky dobývek železné rudy z 18. – 19. století...

2018.05.12 - Krasová jeskyně u Jasenice

V případě jeskyní si většina lidí okamžitě vybaví známé jeskyně Moravského krasu, které již navštívili, nebo o nich alespoň slyšeli. Méně se ví o krasových jevech v Kraji Vysočina. Jedna ze zajímavých lokalit se nalézá na okrese Třebíč, severovýchodně od obce Jasenice na levém břehu potoka Jasinky...

Script logo