Články

 • 2020.12.07 - Těžba skarnového ložiska železných rud u Budče

  V souvislosti s budováním obchvatu Nového Veselí na silnici č. 353, došlo k narušení části poddolovaného území v katastru obce Budeč, a tím ke zvýšenému zájmu veřejnosti o historii těžby železných rud v této oblasti. Protože byla tato skutečnost doprovázena různými neověřenými spekulacemi a fámami i v denním tisku, pokusíme se zde na základě historických záznamů a provedeného archeologického záchranného výzkumu, tuto problematiku poněkud přiblížit.

   

 • 2020.08.22 - Průzkum studny v Jemnici

  2020.08.22 proběhl průzkum studny v Jemnici. U studny bylo podezření, že se jedná o starou těžní šachtu do starých štol v okolí. 
  Průzkum však ukázal, že se jedná opravdu pouze o studnu. Studna nemá žádné rozrážky a její dno je pevná skála.

 • 2020.01.25 - Ovčín u Havlíčkova Brodu (Svatý Kříž)

  V lese byl objeven a prozkoumán větší nezabezpečený propad do starého důlního díla. Byl proveden předběžný průzkum a zaměření. Byla vytvořena fotodokumentace a také videozáznam. Okolí propadu bylo ohraničeno reflexní bezpečnostní páskou.

  Propad se nachází v nadmořské výšce 472 m, ve dně jedné z pinek nevýrazného obvalového tahu směřujícího ke Stříbrnému potoku,  pinky jsou spojeny mělkou příkopovou propadlinou, svědčící o ...

 • Napsali o nás

  Každoroční montanistické setkání "Břidlice" se letos konalo pod patronací ZO ČSS 6-18 Cunicunulus v Jihlavě. Ubytováni jsme byli v kempu s příznačným názvem Vysočina a pokud dobře počítám, zúčastnilo se setkání celkem 21 účastníků. Kromě tradičně silných Myotisáků tu byli i zástupci ZO Býčí skála, Tartarosu, domácího Cunicunulu a já za naši skupinu Dagmar...

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2010

Registr zvířat Cipy-Znamky.cz | Registr zvířecích čipů, tetování a identifikačních známek.
Script logo