2018.08.25 - Hostěradice

  • dnes již neexistující prostory

    dnes již neexistující prostory

  • dnes již neexistující prostory

    dnes již neexistující prostory

V tomto roce se uskutečnila s odstupem času další návštěva podzemí Hostěradic.

Byly zjištěny určité změny.

V podzemí u domů č.p. 159 a 160 došlo k novým propadům. Naše ZO zde v minulých letech prováděla zmapování prostor. Mimo jiné se zde nacházela kaverna, která se nacházela poměrně mělce pod povrchem. Byla kdysi neznámo kým amatérským provizorním způsobem vystrojena dřevěnými kulány s rozpěrami.

V této době je prostora celá zařícená, k čemuž došlo údajně na přelomu let 2016 – 2017 a vzniklým otvorem byla obcí zavezená a srovnaná s povrchem.

Jiné změny naše ZO nezaznamenala.

 

Jiří Prokop

 

Script logo