2018.08.18 - Žižkovo pole

Žižkovo Pole

v r. 2018 provedla naše ZO po deseti letech revizi poddolovaného území v okolí obce Žižkovo Pole, okr. Havlíčkův Brod. Na poměrně velikém území občas dojde k čerstvým propadům. Obchůzka terénu proběhla s tímto výsledkem: 

 

Poddolované území č. 3167 Borovský potok

Pinkový tah se 7 pinkami ve směru ssz – jjv se nachází na návrší nad Zádušním mlýnem, nad soutokem bezejmenného potůčku tekoucího od Žižkova Pole a Borovského potoku. Tento pinkový tah je velmi obtížně přístupný, zarostlý náletovou vegetací, oproti stavu před zhruba 10 lety, kdy byl tento tah zcela přehledný po celé délce. Pouze pinka na počátku, v nejvyšším bodu tahu, jeví známky aktivního poklesu dna zhruba o 3 metry.  Tím i pravděpodobnost existujících podzemních prostor. Další 4 pinky se nachází při severním úpatí svahu.

Těžba polymetalického ložiska zde probíhala pravděpodobně do 16.století, písemné doklady nejsou k dispozici.

 

Poddolované území č. 3166  Žižkovo Pole – Samotín

se nachází na protilehlé údolní stráni, při západním okraji rokle. Obejíty celkem 4 pinky, neaktivní. Těžba polymetalických rud pravděpodobně do 18. stol. Písemné doklady nejsou.

 

Poddolované území č. 3170  Macourov 2

se nachází na východní straně jmenované rokle,  obešli jsme celkem 7 pinek, Všechny jsou neaktivní. Těžba polymetalických rud pravděpodobně do 18. stol. Písemné doklady nejsou.

 

Jiří Prokop

Script logo