2018.07.10 - Kraskov

Východně od obce Kraskov se v lese poblíž Zlatého potoka nachází pozůstatky dobývek železné rudy z 18. – 19. století. V okolí po pravé straně Zlatého potoka se nachází staré jámy a sejpy, jako pozůstatky po dolování zlata. V uplynulém roce naše ZO navštívila pozůstatky dolování. Na ploše o délce asi 70 metrů jsou dvě ústí štol optřené mřížemi. Do podzemních prostor lze však proniknout propady.  Současný stav podzemí je zhruba takový : Za pravou vstupní mříží vede asi 5 m dlouhá cho dba do a si 15 m dlouh&eac ute; kav erny, která je propadlá na den. Dále vede neporušená chodba do esíčka o délce 20 metrů. V chodbě bylo v době návštěvy 20 cm vody.  Chodba ústí v další ještě mohutnější kavern+, která je asi 25 metrů dlouhá a rovněž otevřená na den. Asi v půlce kaverny vede doleva 5 metrů dlouhá neporušená chodba, která vede k další mříži. Na konci kaverny je úzká plazivka, která po dvou metrech končí závalem.

Jiří Prokop

Script logo