Slovníček

Slovníček odborných hornických pojmů

I. Pracovníci v hornictví  
kverkové nákladnící, vlastníci podílu v dolech
perkmistr důlní mistr po technická stránce
hofmistr královský úředník, dohlížející na doly po stránce finanční
kunstmajstr důlní technik při čerpání vody z dolu
štajgéř kontroloval provoz v dole, rozhodoval spory
smelíř pracovník, dohlížející na těžbu rudy a vody v dole
probéř úředník, zkoumající jakost rudy
hutman dozorce, dolový strážník
urburéř nejvyšší královský úředník pečující o chod dolů a o vybírání královské dávky
kveršaf sdružení majitelů podílů důlních
trejvíř obstarával koně u žentouru
anklopéř dolový časoměřič
štrajchýř zabývá se čerpáním vody z dolu
cálník, trákéř pracovníci při odvodňování
žebříž čistič odtokové roury
běhač vozil jaloviny k nárazišti
lantošník čistič dolových komínů
hašplíř vytahoval rudu v nádobách vrátkem
plnič, kožedržec plní nádoby rudou
drtič drtí radu kladivem
pumpař pracovník u důlních pump
doloví pacholci odváželi rubaninu do úpravny a jalovinu na haldy
tesař pečoval o výdřevu
šlichtýřky probíraly rudu od jaloviny
erckaféř rudokupec - kupoval rudu
faktor zástupce těžaře pořádek
hornický hornická sdružení
přísežní starší představení havířského pořádku
tovaryš Člen hornického pořádku
   
II. Výrobní nástroje  
perlík (fajzl) kladivo
želízko lehké kladívko u těžby
handfajzl menší příruční perlík
mlátek lehké kladívko
špičák nástroj pro rubáni
sochor silná tyč
pemrlice velké kladivo
šligle lehké ruční kladívko
špic ocelový válec
trock necičky na převážení rudy
hunt vozík důlní
pertykle oblek havíře
flek kus kůže
stroj četkový čerpací stroj
stroj korečkový obdobný stroj, jako současný koreček (korečkové rypadlo)
vrátek rumpál
řentour stroj na dopravu břemen pomocí zvířecí síly
vodní kolo stroj pro dopravu břemena pomocí vodní síly
lezof úpravna rud
čelba vort předek chodby
kavna shromaždiště havířů, sklad potravin a těžních strojů
   
III. Různé  
hřivna mincovní jednotka - 200 penízků
florén zlaté mince
urbura dávka z vytěžené rudy
změrek zbytek mezi dolovými poli
regál horní soubor ustanovení, podle nichž panovníkovi náleželo práv
dobývat nerosty  
regál mincovní právo razit minci
luon mzda
Script logo