2018.05.12 - Krasová jeskyně u Jasenice

Krasová jeskyně u Jasenice.

V případě jeskyní si většina lidí okamžitě vybaví známé jeskyně Moravského krasu, které již navštívili, nebo o nich alespoň slyšeli. Méně se ví o krasových jevech v Kraji Vysočina. Jedna ze zajímavých lokalit se nalézá na okrese Třebíč, severovýchodně od obce Jasenice na levém břehu potoka Jasinky. 

Na okraji louky v nízkém smrkovém porostu je nenápadný vchod do Jezevčí jeskyně. Své jméno získala díky jezevci lesnímu, který si ve zdejším podzemí buduje své nory. Jeho přítomnost je také patrná z velkého množství kostí různých zvířat, které se zde nalézají v sedimentech jeskyně. Je zde také zimoviště netopýrů, vrápence malého a netopýra velkého. V zimních měsících se tedy do jeskyně nevstupuje.  Samotný vchod do podzemí je pod skalním výchozem a je upravený pomocí zakládky kamenů vyvezených při prolongaci z podzemí. Začátek podzemních prostor je v krystalickém vápenci světlé barvy, který je z části narušený působením vodní eroze. Chodba vede dále do svahu, kde již byla zaplavena hlinitými sedimenty a neprůlezná. Díky speleologům se podařilo zpřístupnit prostory v délce asi 60 m a je zde možné pokračování do dalších, prozatím neznámých částí jeskyně. Ty jsou však již v méně soudržných zvětralých horninách. Samotná krasová výzdoba se v jeskyni téměř nedochovala. Při pozornějším pohledu, můžeme na stěnách uvidět místy zbytky náteků (sintr), vzniklých  vysrážením rozpuštěného vápence. Také na kamenech odlomených ze skalního masivu jsou sintrové povlaky místy zachovalé.

Podzemí není velké svojí rozlohou, ani krasovou výzdobou. Spíše je zajímavé svojí polohou na Českomoravské vrchovině, kde se s krasovými jevy příliš nesetkáváme. Jeskyně je volně přístupná, s výjimkou zimního období, kdy zde zimují netopýři. Popisovaný stav lokality je z podzimu 2018.

M.K.

 

Script logo