2018.07.10 - Bílek u Chotěboře

  • Bílek u Chotěboře

    Bílek u Chotěboře

  • Bílek u Chotěboře

    Bílek u Chotěboře

  • Bílek u Chotěboře

    Bílek u Chotěboře

Bílek u Chotěboře -   Nedaleko Chotěboře se nachází obec Bílek, která je známa jako výchozí místo vstupu do údolí řeky Doubravky. Mnohem méně známo je, že se rovněž v těsné blízkosti obce, ovšem opačným směrem nachází  opuštěné prvorepublikové protiletecké kryty a současně s tím skrovné pozůstatky dolování.

Do současné doby se dochovalo šest vojenských objektů v různém stavu a ústí jedné štoly.

Naše ZO prozatím navštívila tři t těchto objektů. Snad nejdochovanější je objekt se nachází asi 10 metrů od obce zkraje lesa.

Do objektu jsou dva vstupy. Jde o betonovou chodbu, která je třikrát lomená a o celkové délce asi 60 metrů a výšce 2 metry. Kryt je asi z půlky uložen pod zemí a druhá polovina je maskovaná v terénu. V krytu se uvnitř nachází zbytky původních dveří a v určitých místech nad sebou vedou na povrch větrací průduchy.

Na lokalitu provedeme ještě nejméně jednu akci, kde se jednak pokusíme nalézt zbylé objekty a zároveň se s námi akce zúčastní pracovníci přírodovědného oddělení muzea Vysočiny v Jihlavě, neboť zde v podzemí zimuje větší množství drobných obratlovců.

Nedaleko od vojenského objektu se nachází štola. Patrně půjde o pokusné dolování železných rud z 18. – 19. století. U Bílku totiž existoval od 18. stol. do r.  1848 železářský hamr. Štola je bohužel po dvou metrech zasutá. Na krátkém vstupu není patrno zrudnění a nepodařilo se nám ani dopátrat žádné písemné zprávy o štole.

 

Jiří Prokop

Script logo