Kontakt

Jsme členové České speleologické společnosti, ZO 6 – 18 Cunicunulus, se sídlem v Jihlavě.

Naší hlavní náplní je průzkum, dokumentační a udržovací práce v historických podzemních prostorách a starých důlních dílech.
Počátky naší činnosti, tehdy ještě neorganizované skupiny, která během let doznala výrazné obměny členské základny jsou z r. 1975.
V současné době se staráme o několik stálých lokalit, rovněž navštěvujeme rozličné podzemní prostory v různých částech naší republiky.
Kromě průzkumu podzemí provádíme v případě potřeby dokumentaci, která se skládá ze shromáždění a zkompletování historických pramenů dané lokality, zmapování prostor, fotodokumentace a popřípadě další související práce.

 

Česká speleologická společnost, základní organizace 6-18, Cunicunulus

ZO 6 - 18 Cunicunulus

IČO: 47366991

E-mail:
kontakt



Tyto stránky podléhají licenci Creative Commons. Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.SpeleoJihlava.cz.

  

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Script logo