Naučná hornická stezka

Naučná hornická stezka va vrchu Rudný

V roce 1998 naše ZO ČSS na žádost jihlavského magistrátu zhotovila projekt a následně vybudovala naučnou hornickou stezku na vrchu Rudný, ležícím nad obcí Zborná.

Stezka začíná na Lesnově úvodní informační cedulí zkraje lesa za Správou městských lesů.
První část trasy je dlouhá 3 km , má osm stanovišťa končí u zastávky MHD Zborná.
Ve druhé části jsou další dvě stanoviště. První z nich se nachází proti kopci Rudný přes silnici směrem na rybník Borovinka a poukazuje na pozůstatky šachetního dolování v pásu o délce 80 metrů.
Poslední stanoviště je u ústí jedné z mála dosud dochovaných štol a to štoly sv. Jana Nepomuckého, který se nachází v katastru obce Hybrálec v rokli za rybníkem Borovinka.
Naučná stezka je zaměřená nejen na historii dolování, ale rovněž na různé přírodní zajímavosti, kterými prochází a na historii bývalé rozhledny na vrchu Rudný.


Jiří Prokop

Script logo