2020

2020.12.07 - Těžba skarnového ložiska železných rud u Budče

V souvislosti s budováním obchvatu Nového Veselí na silnici č. 353, došlo k narušení části poddolovaného území v katastru obce Budeč, a tím ke zvýšenému zájmu veřejnosti o historii těžby železných rud v této oblasti. Protože byla tato skutečnost doprovázena různými neověřenými spekulacemi a fámami i v denním tisku, pokusíme se zde na základě historických záznamů a provedeného archeologického záchranného výzkumu, tuto problematiku poněkud přiblížit.

 

2020.08.22 - Průzkum studny v Jemnici

2020.08.22 proběhl průzkum studny v Jemnici. U studny bylo podezření, že se jedná o starou těžní šachtu do starých štol v okolí. 
Průzkum však ukázal, že se jedná opravdu pouze o studnu. Studna nemá žádné rozrážky a její dno je pevná skála.

2020.01.25 - Ovčín u Havlíčkova Brodu (Svatý Kříž)

V lese byl objeven a prozkoumán větší nezabezpečený propad do starého důlního díla. Byl proveden předběžný průzkum a zaměření. Byla vytvořena fotodokumentace a také videozáznam. Okolí propadu bylo ohraničeno reflexní bezpečnostní páskou.

Propad se nachází v nadmořské výšce 472 m, ve dně jedné z pinek nevýrazného obvalového tahu směřujícího ke Stříbrnému potoku,  pinky jsou spojeny mělkou příkopovou propadlinou, svědčící o ...

Script logo