2020.01.25 - Ovčín u Havlíčkova Brodu (Svatý Kříž)

V lese byl objeven a prozkoumán větší nezabezpečený propad do starého důlního díla. Byl proveden předběžný průzkum a zaměření. Byla vytvořena fotodokumentace a také videozáznam. Okolí propadu bylo ohraničeno reflexní bezpečnostní páskou.

Propad se nachází v nadmořské výšce 472 m, ve dně jedné z pinek nevýrazného obvalového tahu směřujícího ke Stříbrnému potoku,  pinky jsou spojeny mělkou příkopovou propadlinou, svědčící o pravděpodobném propojení jednotlivých šachet slednou či odvodňovací štolou. Propad je podlouhlého tvaru o délce cca 3 m, největší šířce cca 1,4 m a hloubce po vodní hladinu cca 3 m. Hloubka vody měřená olovnicí činí 7 m pod hladinou. Nadmořská výška hladiny je 469 m. Nestabilní zbytky stropu dutiny tvoří spleť kořenů mladých smrků a hlinitého materiálu. Vnitřek propadu prozkoumán jak jištěným sestupem člena skupiny, tak průzkumnou vodotěsnou videokamerou i pod vodní hladinou. Nebyly zjištěny žádné volné prostory umožňující další průnik. Zhruba od úrovně vodní hladiny dolů jsou stěny tvořeny pevnou skálou, nahoru pak hlinitou sutí s kořeny. Propad nesouvisí s novodobou hornickou činností, a je s největší pravděpodobností vyústěním středověké šachty.

 

Více informací ve zprávě: Průzkum a dokumentace propadu na obvalovém tahu u Svatého Kříže  místní část Ovčín, okres HB.

 

J.S. a L.O.

Script logo