2020.08.22 - Průzkum studny v Jemnici

2020.08.22 proběhl průzkum studny v Jemnici. U studny bylo podezření, že se jedná o starou těžní šachtu do starých štol v okolí. 
Průzkum však ukázal, že se jedná opravdu pouze o studnu. Studna nemá žádné rozrážky a její dno je pevná skála.

Hloubka studny byla 10 metrů k hladině vody. 6 metrů skruží a poté pevná skála. Hloubka vody asi 0,5 metru.

Naopak průzkum studny u sousedního domu ukázal, že studna byla kdysi při jejím kopání propojena se starým důlním dílem. Při jejím vyskružování však byla boční štola v hloubce zasypána zeminou a zboku zakryta skružemi, které vedou do studny od povrchu až na její dno. 

L.O.

Script logo