Štola v Křižíkově ulici

V roce 1986 Jihlavští speleologové ze ZO ČSS Cunicunulus Jihlava po dobu několika akcí čistili neznámou štolu, která ústí ve skalní stěně na dvorku za rodinným domkem v Křižíkově ulici.
Ústí štoly se podařilo vyčistit a krátce za ústím odstranit zával. Při odstraňování závalu se uvolnilo větší množství vody. Po odtečení vody byl zával vybrán a podařilo se proniknout asi metr vysokou chodbou do délky osmi metrů, kde následuje další zával.  S jeho zmáháním již nebyl majitel pozemku srozuměn.

Jiří Prokop

Script logo