Komárovice u Jihlavy

Komárovice u Jihlavy.
Méně známou hornickou lokalitu můžeme najít cestou z Jihlavy do Brtnice v katastru obce Komárovice. Dubnové sluníčko už svítí a i když sněhu je všude ještě dost, můžeme vyrazit do terénu. Pole je pod sněhem, ale kutiště přímo před námi v lese, s traťovým názvem Obora, za sloupem elektrickéhovedení (obr. 1).
Mezi krajními stromy jsou vidět první pinky (obr. 2) a vzorky křemene posbírané na poli i s pěknými krystaly (obr. 3-4). Pinkový tah pokračuje směrem SZ-JV a je přerušený lesní cestou (obr. 5 a 7). Největší šachtice má šířku cca 11 m a hloubku kolem 5 m, její obval je rozebírán hledači minerálů a to tak důkladně, že hrozí i zřícení vzrostých smrků, které na ní rostou (obr. 6, 8 a 9). Haldy pokračují ke hraně údolí a zde se zachovaly i kutací rýhy a možná i odval před vstupem do štoly? která mohla být ražena z údolí směrem k šachtici (obr. 11 a 12). V lese je i malý rybníček, který mohl dříve sloužit jako vodní zdroj při zpracování rudy.

Těžen zde byl baryt s obsahem galenitu a sfaleritu. Křemen, který rudní žílu doprovází obsahuje drobná zrnka galenitu a sfaleritu v nepatrném množství. Mineralogicky je zajímavý pyromorfit, z lokality se uvádí až 2 cm velké krystaly. Nálezy keramiky z kutiště by mohly datovat počátek těžby do období 13 století. Historické prameny nejsou známy. Při zpracování fotografií jsem si všiml, že celou dobu jsem byl pod pečlivým dohledem strážce kutiště a jeho tvář mě pozorovala z největší pinky (obr. 14). Protože jsem nehledal minerály a nerozkopával obvaly šachet, nechal mě na pokoji, ale pozor, možná permoníci opravdu existují. Takže Stando, je na čase znovu vyrazit do Jihlavy.

M. Krutiš

Script logo