2022.05.05 - Orlík - Štůly

V blízkosti hradu Orlík u Humpolce se nachází pozůstatky po těžbě zlata v lokalitě „Štůly“. Jde o primární výskyt, který byl těžen hornickým způsobem v délce téměř 500 m. V dnešní době jsou dobývky hluboké 5- 7 m o šířce 1 – 2 m. Původně byly samozřejmě hlubší. Ložisko bylo téměř kompletně vytěženo s výjimkou několika ponechaných pilířů. Vytěžený materiál byl transportován na jiné místo k dalšímu zpracování. Z historických pramenů neznáme přesnou dobu těžby. Můžeme se domnívat, že největšího rozmachu dosáhla ve 13. století. V současné době (jaro 2022) probíhá na lokalitě těžba dřeva a stará dobývka je z větší části odlesněna. Z tohoto důvodu byla provedena i dokumentace současného stavu pozůstatků historické těžby za pomoci dronu.
M. Krutiš

Odkaz na vysílání
https://vysocina.rozhlas.cz/humpolec-vznikl-pravdepodobne-jako-mesto-zlata-7127945

 

Script logo