2019.03.02 - pozůstatky dolování v okolí Pohledu

Průzkum povrchových pozůstatků dolování v okolí Pohledu a pohledského lomu v blízkosti zaniklé železniční trati.

Pokoušeli jsme se nalézt zavalené ústí staré štoly, která byla přístupná ještě okolo roku 1950. Tam kde se nyní ústí pravděpodobně nelézá je dnes velká navážka štěrku z blízkého lomu.

 

LO

Script logo