2017.04.07 - Obhlídka starých důlních děl v lokalitě Kunštát

 

Zpráva o terénní obhlídce starých důlních děl naší ZO v květnu 2017 :

 

 

 

Lokalita: Kunštát, místní část Sychotín.

 

 

 

Lokality:  č.1 v mapce – Štola proti bývalé grafitárně

 

                  č. 2                - Štola na jz svahu vrchu Mramorka

 

                   č. 3                  - Štola naproti vodojemu  

 

                   č. 4                  - Štola na na jz svahu kóty 518 m

 

                            

 

 

 

Těžená surovina:       Grafit

 

 

 

Historie: Těžba grafitu v této místní části Kunštátu probíhala od r. 1866 přibližně do roku 1909, k roku 1933 je výmaz důlních měr. Ke zpracování grafitu postavena za Sychotínem v údolí říčky Pe-

 

trůvky grafitárna, budovy dosud stojí.

 

 

 

1. Štola proti bývalé grafitárně

 

    Současný stav: Naproti bývalé grafitárně, přes silnici k Makovu, menší lůmek v místě začátku  

 

    štoly, částečně zařícený, ústí štoly je zcela nezřetelné. Vedle grafitárny, směrem k Makovu 

 

    je odval.

 

 

 

 

 

2. Štola na jz svahu vrchu Mramorka

 

    Současný stav: Asi v polovině jz svahu kóty Mramorka se nachází výrazný odval, asi 100 m dále   

 

    je úval , na jehož konci je zasypané ústí úpadní štoly. Při levé straně zásypu je neprůlezná 

 

    prostora mezi skalní stěnou a zásypem, svědčící o poklesu výplně a pravděpodobně komunikující   

 

    dále do podzemí.(viz foto) Úpadní dobývky měly údajně hloubku 59 m. ( Na Stříbrné Jihlavě 

 

    před 10 léty jsem hovořil s nějakým montanistou ze severní Moravy – jméno jsem bohužel 

 

    zapomněl – který v tomto dole údajně byl.)

 

 

 

 

 

3. Štola naproti vodojemu 

 

    Současný stav: Z časových důvodů se mi tuto lokalitu nepodařilo najít. Měla by se nacházet asi

 

    800 m od předchozí ho důlního díla, na východním úpatí údolí říčky Petrůvky. V reliéfní lidarové 

 

    mapě Geoprohlížeče ČÚZAK je asi 150 m východně v bočním údolí výrazný pinkový tah, není  

 

    zaznamenán na mapě Geofondu. Viz přiložená mapka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Štola na jz svahu kóty 518

 

 

 

    Současný stav: Z časových důvodů se ani tuto lokalitu nepodařilo najít.

 

 

 

 

 

    Jiří Sobotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

Script logo