2017.04.02 - Obhlídka starých důlních děl v oblasti Žďárské Vrchy

 

Zpráva o terénní obhlídce starých důlních děl v oblasti Žďárské Vrchy.

 

 

 

Během jara r. 2017 provedli členové naší ZO ČSS povrchovou obhlídku zmíněných důlních děl :

 

 

 

Lokality: „U rudy“ (Koníkov) a „Ve žlabech“ (Pohledecká skála)

 

 

 

Lokalita „U rudy“:

 

 

 

Těžená surovina:      Fe rudy – limonit, magnetit ve skarnech

 

 

 

Rozsah poddolovaného území - obdélník cca 200 x 500 m směru ssz – jjv, ležící jižně od Bílého potoka při lesní cestě k Odranci . Lokalita je v oblasti CHKO Žďárské vrchy.

 

 

 

Historie: První zmínky o místní těžbě Fe rud jsou k roku 1758, největší rozkvět těžby mezi roky  1831 až 1870, důl Panna Marie Pomocná, důl Svatá Kristina, dědičná štola Obrácení sv.Pavla. Těžba ukončena v roce 1875.

 

 

 

Současný stav: Západní část dobývacího prostoru, kde byly patrně situovány povrchové dobývky, aplanována lesním závodem a osázena mladinou,tato část je obtížně přístupná. Zachována zůstala řada obvalů směru přibližně sever – jih,  v severní části příkopová propadlina po menší štole. U křížení lesní cesta a Bílého potoka větší odval u vyústění dědičné štoly, příkopová propadlina po zasuté dědičné štole vede cca 50 m k jihu. Nenalezeny žádné aktivní propady a náznaky umožňující

 

průnik do eventuálně zachovaných podzemních prostor.

 

Vzorek limonitu z této lokality předán do Muzea Vysočiny v Jihlavě.

 

 

 

 

 

Lokalita „Ve žlabech“:

 

 

 

Těžená surovina:      Fe rudy – limonit, magnetit ve skarnech

 

 

 

Rozsah poddolovaného území - obdélník cca 100 x 200m směru ssv – jjz, ležící cca 1 km jz od lokality U rudy, též v oblasti CHKO Žďárské vrchy.

 

 

 

Historie: O těžbě na tomto místě nejsou žádné písemné zprávy, jedná se o menší ložisko dobývané pravděpodobně v druhé polovině 19.stol. současně s dobývkami U rudy.

 

 

 

Současný stav:  V sv části PÚ na okraji vysokého lesa několik pinek menšího rozsahu, cca 80 m na jv je v houštině obval. Nenalezeny žádné aktivní propady a náznaky umožňující průnik do eventuálně zachovaných podzemních prostor.

 

 

Jiří Sobotka

Script logo