2016.09.17 - Zaměření AG štoly pro Museum Vysočiny

Skalní štola /rovněž AG štola./ se nachází nedaleko obce Utín, okr. Havlíčkův Brod. Koncem roku 2016 proběhla  akce  za účelem odčerpání, zdokumentování štoly a odběru vzorků pro geologické účely a vzorků dřevení za účelem dendrologického rozboru. Štola  v dnes přístupné délce  cca 40 m je ražena po zrudněné geologické poruše o směru cca 280°, pravděpodobně jako sledná a zároveň dědičná &scaron ;tola. V celé délce štoly není zřetelná původní skalní počva, dno je zaneseno hlušinou různé frakce , od jílu až po větší balvany.  Běžně je štola zaplavena vodou do výše až 1 m. Ve vzdálenosti cca 22 m od vchodu je dovrchní dobývka částečně vyplněná hlušinou, strop této dobývky se nachází v hloubce 10 až 15 m pod povrchem, po několika metrech za dobývkou štola  končí závalem. Ve svahu nad štolou je příkopová propadlina – povrchová dobývka o rozměrech přibližně 14 x 5 m o hloubce asi 5 m, nejnižší místo se nachází přibližně 21 m nad závalem na konci štoly. Boční stěny prop adliny j sou tvořeny skalními stěnami se zřetelnými zátinkami pro trámy povalů. Je pravděpodobné že tato dobývka byla hlavním dobývacím prostorem a štola sloužila k jejímu odvodnění.

 

Jiří Prokop

Script logo