2016.02.13 - Průzkum pozůstatků dolování ve Šlapanově a okolí

Počátky dolování na šlapanovsku v okrese Havlíčkův Brod pocházejí ze třináctého století.
Díky nalezištím stříbra se ze Šlapanova stalo prosperující městečko.
Bohužel postupně klesá cena stříbra až na desetinu a ve druhé polovině čtrnáctého století těžba postupně ustává
a doly byly hlavně v obci postupně zasypány.
V dnešní době jde již o téměř zapomenutou lokalitu.
Popsán byl pouze nedávno zaniklý hornický areál na vrchu Vysoká u Šlapánova, kde jsou dodnes
pozůstatky dolování dobře patrné.
     Tato místa byla několikrát navštívena i spolupracovníkem naší ZO J.B.
Spolupracovník  tedy navrhl  naší skupině provedení povrchového průzkumu jednak přímo v obci a rovněž v terénu za obcí od hřbitova směrem
na Věžnici.
Při tomto průzkumu, který se uskutečnil v únoru r. 2016  byly objeveny v lese různé terénní nerovnosti, které však ničím nenaznačovaly hornický původ.
Dále byla navštívena obec a proběhl rozhovor se dvěma pamětníky.
Jediné místo, kde se traduje, že býval otevřený vstup do dolu, se nachází v proluce mezi dvěma rodinými domy, ale bohužel sloužil obci dlouhé roky jako skládka.
Později jí nechala obec zavézt hlínou a buldozerem srovnat do roviny, takže do dolu již nelze proniknout.
Další místo našeho zájmu byly sklepy dvou dalších domů, které dle pověstí místních jsou propojené podzemím.
Toto se však ukázalo liché.
Majitelé nás ochotně vpustili do objektu a bylo zjištěno, že jeden z domů není doknce vůbec podsklepený a chodba nevede ani z druhého domu.
Posledním typem , který nám místní pamětníci dali byla údajná štola ze sklepních prostor fary.
Fara je však neobydlená a dodatečně jsme zjistili, že bývalá fara je od roku 2004 prodaná spoukromému vlastníku.
O žádné štole vedoucí z fary však nebylo bývalému panu faráři nic známo.
Přes téměř nulový úspěch akce bylo rozhodnuto ještě okolí obce znovu navštívit a prozkoumat lokality v jiné části okolí obce než při této akci.

   J.P

Script logo