2014.07.19 - Pozůstatky dolování v katastru obce Český Šternberk

Navštívili pozůstatky dolování v katastru obce Český Šternberk.
Bylo zjištěno, že ohrazené poddolované lokality jsou všechny zasuté, bez možnosti proniknutí dovnitř.
Otevřená jsou zde pouze dvě díla a to Štola na stříbrné (u železniční trati) a štola v chatové oblasti hned u silnice u které se nám nepodařilo zjistit jméno.

 

ŠTOLA NA STŘÍBRNÉ U ČESKÉHO ŠTERNBERKA
Štola se nachází na jižním okraji katastru obce Malovidy, asi 1 km jižně od vsi a 1 km severovýchodně od železniční stanice Český Šternberk, několik desítek metrů východně od soutoku Sázavy s potokem Stříbrná přitékajícím od východu. Potok v těchto místech tvoří hranici okresů Kutná Hora (obec Malovidy) a Benešov (obec Český Šternberk). Oba svahy údolí jsou porostlé lesem, jižní svah s vápencovým lomem až po levobřežní přítok potoka zaujímá národní přírodní rezervace Na Stříbrné (ochrana výskytu vzácného lýkovce jedovatého). Ústí štoly, otevřené k západu, leží asi 15 m od železniční trati, ze které je dobře viditelné. Vede k němu terénní zářez o šířce několika metrů. Jižně od něj se nachází rozsahem nepříliš velký odval, za kterým je cesta stoupající vzhůru po svahu.

Vchod o rozměrech 150 x 100 cm má půlkruhovou horní část. Počva ve vstupní části je ve srovnání s úrovní ve štole zvednuta asi o 50 cm materiálem napadaným zvenčí, po asi 2 m se stává vodorovnou. Vchod je otevřený.
Autor: Martin Baroš

 

Štola je zanesena velkým množstvím bahna (cca 40cm hluboké) a vstup do štoly je tak velmi náročný - bahno je po celé délce štoly.

Script logo