2013.05.19 - Půlkovská štola

Štola u Pulkova
Štola se nachází v lesním svahu po levé straně, asi 1 km za bývalým Pulkovským mlýnem. Jsou zde patrné pozůstatky pokusného dolování ze sedmdesátých let dvacátého století.
Průzkum v této lokalitě byl zaměřen na magnetit a baterity.
V dnešní době je otevřena štola s pracovním názvem Štola č.1. Ve štole bývá několik desítek metrů od ústí voda do výšky asi 30 cm Dále bývá sucho. Štola jde 51 metrů od ústí téměř rovně, v zadní partii vedou dva kolmé překopy. Západní o délce 42,5 metrů a východní 14,5 metrů. Štola je ražena v eklogitu a hadcích a na mnoha místech jsou ve štole patrny stopy po zrudnění.
V lokalitě nad štolou se mají nacházet dvě těžní šachty a dříve bývala ještě otevřena kratší štola s prac, názvem štola č.2.
Při poslední návštěvě štoly v květnu 2013 byla počva štoly v celé délce suchá.

J.P.

Script logo