2013.03.16 - Štola pod farou v Přibyslavi

Takto vypadala naše sobotní akce. Pásák statečně zdolával překážky. Na několika místech se pravda musel kousek vrátit a změnit směr přes překážku.Je to jen část průzkumu směrem dovnitř. Malý posun více dozadu oproti minulému pokusu je o cca 14 metrů více :-)

 

Script logo