2012.07.23 - Akce Vlastějovice - Návštěva dědičné štoly

Tato štola dosáhla délky 380 metrů a podfárala známé Vlastějovické doly na železnou rudu. Ražena je přímo od Vlastějovic. V období let 1917-1922 byla prohloubena šachta Rudolf na 101 metrů a dosáhla spojení se štolou. Dle informace člověka, který doly navštívil před mnoha lety je šachta dnes zasutá a ústila za železnými vrátky na jednom snímku. Štola je dnes ve větší části zapažena a v dobrém stavu. Vstup do ní je problematický, neboť je ve správě blízké firmy a navíc v oploceném areálu úplně jiné společnosti a pro vstup do ní platí zvláštní  podmínky.

J.P.

Script logo