2010.12.15 - Zpráva o propadu šachty u Jezdovic, okr. Jihlava

Zpráva o propadu šachty u Jezdovic, okr. Jihlava.


Na základě telefonické informace o propadu šachty na starém kutišti u Jezdovic, okr. Jihlava, v lokalitě s traťovým názvem „U chcíplého psa“ jsme se vydali 4. listopadu 2010 informaci ověřit přímo na místo. Jedná se o pozůstatky dolování stříbrné rudy a pravděpodobně lze počátek dolovaní zařadit do 13. století v souvislosti s objevením stříbrné rudy v nedaleké Jihlavě.


Podle písemné zprávy z 90. let 14. století byly již zdejší doly opuštěny. Další pokus o obnovu proběhl v 16. století. Ve století 18. zde podnikl pokus o znovu obnovení dolů hrabě Herberstein, který ovšem musel práce ukončit s finanční ztrátou. Po něm následoval Josef Čech, lékárník z Blanska, který získal horní právo na jezdovické doly v roce 1885 a také neuspěl. Poslední zájemce byl Jan Osvald, brněnský velkoobchodník a podnikatel, kterému však v roce 1940 německé úřady zakázaly další kutání.

 

V současné době se v prostoru kutiště nalézá borový lesík a šachtice, které jsou v terénu patrné slouží jako smetiště pro obyvatele z okolních vesnic. K propadu došlo v severní části na okraji lesíka nad cestou, pravděpodobně na tzv. Nové šachtě. Hloubka propadu je 4 m a průměr 6,8 m. Na boku je vidět pod vrstvou navážky okraj šachtice v pevné hornině. Na dno se z bezpečnostních důvodů nedalo sestoupit a provést lepší dokumentaci okraje šachty. Dá se usuzovat, že došlo zřícení výdřevy šachty a k posunutí zásypu a nebo pouze k uvolnění pod tíhou navezeného materiálu. V době naší návštěvy nebylo okolí nijak zabezpečené a pravděpodobně dojde opět k zasypání, jak bývá v těchto případech obvyklé. Je škoda, že velká část lokality postupně mizí pod vrstvami odpadků. Určitě by si tento pozůstatek hornické minulosti zasloužil více pozornosti a ochrany.

 

V Jihlavě 15. prosince 2010
Marek Krutiš
ČSS ZO 6-18 Cunicunulus Jihlava

Script logo