2010.12.07 - Studna na dvoře fary Československé církve husitské

Studna na dvoře fary Československé církve husitské
07.12.2010 10:19

 

Zpráva z pracovní akce: "Studna na dvoře fary Československé církve husitské" Jihlava, Komenského 20.

 

Na základě objednávky Muzea Vysočiny v Jihlavě provedla ZO ČSS 6-18 Cunicunulus Jihlava práce v souvislosti se záchranným archeologickým výzkumem. Konkrétně se jednalo o vyčištění sedimentů studny v lokalitě Jihlava, Komenského 20 (dvůr fary), parcelní číslo 2800/4 na kú. Jihlava. Studna se nachází ve dvorním traktu mezi ulicemi Komenského, Křížová a Dominikánská v Jihlavě. Lokalita je v severní části historického městského jádra.

 

Při terénních úpravách dvora, bylo odhaleno provizorní zakrytí studny dvěmi betonovými deskami se středovým otvorem, který sloužil pro usazení pumpy. Obě desky jsme odstranili, aby mohl být zjištěn stav roubení a výška vody ve studni. Po jejich odsunutí bylo zjištěno, že roubení studny je z neopracovaných kamenů (žula) a jižní polovina studny je zpevněna cihlovým zaklenutím. Ve zbývající části jsou volně položené opracované kamenné sloupky druhotně použité na podepření betonových desek. Zároveň je v těsné blízkosti roubení torzo kamenného koryta s otvorem ve spodní části a další opracovaný kámen s tvarem do půlkruhu a s otvorem. Roubení studny jsvýzkumme zajistili dřevěnou plošinou pro osazení ručního vrátku. Před zahájením prací byla hloubka studny měřená pomocí olovnice 12,30 m z toho výška vodního sloupce 10,20 m.

Script logo