2019.11.10 - Terénní pochůzka po pozůstatcích dolování v okolí Nového Rychnova

Okolí Nového Rychnova je na pozůstatky těžby z různé doby velmi bohaté. Naše ZO v posledním období říjen – listopad 2019 navštívila  některé z důlních lokalit v této oblasti.

Jde například o poměrně velice rozsáhlá pinková pásma s odvaly. Jen na Rohozesku, směrem na Chaloupky Zdokumentoval tehdejší ředitel muzea Vysočiny RNDr. Tauber v osmdesátých letech dvacátého století kolem 1 600 pinek.  Ve zdejší oblasti se prolíná středověké dolování s pokusným průzkumem ve druhé polovině minulého století. V jedné štole je např. dochován  nápis : Štola znovu otevřena  22.10. 1975 GP Příbram. Štola je dnes zabezpečená pevnou mříží.                          Podél potoka na úpatí dolování se rovněž nacházejí pokusné rýžovací sejpy.

Nad Novým Rychnovem asi 0,5 km nad osadou Chaloupky s v lese rovněž nachází pás různě hlubokých pinek, o kterých se nepodařilo nalézt bližší zprávy.

Další lokalita je u obce Černov, na místě dnešní retenční nádrže Cvilínek a v okolí. Na Cvilínku byl proveden rozsáhlý archeologický průzkum pracovníky  Archai Brno, pracoviště Jihlava ohledně pozůstatků dolování již od 13. století. Nedaleko lokality jsou další pozůstatky dolování, ale tentokrát nejde o středověk, ale o 18. století.

Další navštívená místa jsou v okolí Řeženčic. Zdejší typ důlní těžby se ale ukázal, jako pozůstatky lomové činnosti.

O kus dále u vesnice Chrástov je  250 metrů od samoty Trsov další rozsáhlé pinkové pásmo v délce 1.5 km, které se táhne 1 km od Cernovského dolování souběžně s ním.

V téměř žádné z těchto námi navštívených lokalit nedochází k sesuvům hornin,  na některých obvalech  jsou drobné známky po  kopání a odběru vzorků.

 

J.P.

Script logo